Op deze pagina plaats ik stukken die ik voor andere blogs, tijdschriften of voor mijn studie heb geschreven, maar graag ook met jullie wil delen. Papers op het gebied van politieke wetenschappen en filosofie staan ook op mijn Academia-account.

Beeld: Jason de Villa (Flickr cc BY-NC 2.0)


Verantwoordelijkheid voor het klimaat

Samen met Jos Philips (docent aan de Universiteit Utrecht) en Guido Bik schreef ik een aantal stukken omtrent de verantwoordelijkheid van het individu inzake klimaatverandering. De kern van ons betoog komt steeds hier op neer: ook de individuele burger heeft de morele verantwoordelijkheid zich in te zetten in de strijd tegen klimaatverandering. Lees hier ons stuk in het Parool (27 november 2015) en in het Reformatorisch Dagblad (15 april 2015)

“God heeft je gemaakt voor je op deze wereld stond”

WP_20150626_13_29_30_ProEen interview. Eens niet door, maar met mij. Over geloof, kerk en homoseksualiteit.

“Wat ik fijn vind aan geloof is de ervaring dat je niet alles uit jezelf hoeft te halen. Ik kan me soms wanhopig verstrikken in grote maatschappelijke problemen zoals dat vluchtelingenvraagstuk. En soms lijkt het wel of het allemaal geen zin heeft wat ik doe. Dan is het goed om te beseffen dat je er niet alleen voor staat. Er is een rechtvaardige God en er is een gemeenschap van mensen die voor dezelfde idealen staan, die de hoop vasthouden en het goede willen. Ik hoef mij daar maar in te voegen.”

Het volledige interview is hier te lezen. Overigens verleende ik in hetzelfde genre eerder ook al medewerking aan een reportage voor De Correspondent. Dat stuk kun je hier lezen.

Klimaatbeleid: het ‘deliberatieve schaduwproject’

Hoe kunnen we op mondiaal niveau goede oplossingen vinden voor het klimaatprobleem? Ik denk middels een deliberatief proces: in een rationeel debat tussen vrije en gelijke burgers. Over de manier waarop en wat de kritiekpunten zijn heb ik dit paper geschreven.

Het deliberatieve schaduwproject

“Geen mens is illegaal”

Al geruime tijd is er in de media en het publieke debat opschudding over het wetsvoorstel dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland mogelijk moet maken. Onder de leus ‘Geen mens is illegaal’ gingen actievoerders de straat op om tegen het voorstel te protesteren. Wat is het nut van een dergelijk wetsvoorstel en waar liggen de knelpunten? Dit was mijn bijdrage voor Interruptie.

Geen mens is illegaal

Voorlichting over seksuele diversiteit

“Als hier een homo in de klas zou zitten, zou ik hem door zijn hoofd schieten.” Zomaar een uitspraak tijdens een les over homoseksualiteit op een middelbare school. Dit artikel schreef ik voor Interruptie, het ledenblad van het CDJA. Ik heb een voorlichter van het COC geïnterviewd, en één van mijn collega-voorlichters van ‘Homo in de Klas’. Beiden vertellen over hun ervaringen als voorlichter. Heftige gebeurtenissen, maar ook positieve ervaringen.

Voorlichting over seksuele diversiteit

De onbelemmerde toegang tot de publieke sfeer

Dit paper schreef ik voor het vak Posities in de Sociale Filosofie. Ik lever hierin kritiek op het concept van de publieke sfeer van Jürgen Habermas. Mijn stelling is dat de (politieke) publieke sfeer niet onbelemmerd toegankelijk is voor lageropgeleiden en dat oplossingen alleen acceptabel zijn als we, evenals Habermas, een grondeloos vertrouwen in de menselijke rede hebben.

De onbelemmerde toegang van de publieke sfeer

Veiligheid creëren en verantwoordelijkheid nemen

Onderstaand artikel heb ik geschreven voor De Civitate, het landelijke C.S.F.R.-blad. In het blad vond een discussie plaats rondom homoseksualiteit – toch vaak nog een gevoelig onderwerp in reformatorische kringen. Mijns inziens werden er echter een aantal belangrijke aspecten over het hoofd gezien in die discussie. Mijn artikel is een reactie op een aantal eerdere artikelen, maar het artikel is ook zelfstandig te lezen.

Veiligheid creëren en verantwoordelijkheid nemen

Advertenties